Министерски съвет одобри "Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г." на закрито заседание днес и ще я предложи за приемане от Народното събрание.

Тя е разработена в изпълнение на Управленската програма на правителството, одобрена от подкрепящото мнозинство, както и в изпълнение на решението на Народното събрание от 31 януари 2023 г., с което се възлага на правителството да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. При разработването й са взети под внимание процесът на отбранително планиране в НАТО и развитието на военните способности на Европейския съюз. Отчетени са и предварителните уроци от войната в Украйна.

Правителството отбелязва, че с приемането на Програмата от НС ще бъде зададена цялостна интегрирана рамка на капиталовите разходи и основните дългосрочни инвестиционни направления за постигане на набелязаните цели, свързани с неотложното превъоръжаване на Българската армия, както и на ред, предвидимост и прозрачност в разходването на капиталовите средства.

Приложението към Програмата представя основните направления за инвестиции до 2032 г. с прогнозна стойност над 100 млн. лв., подредени по приоритет за финансиране.

Това са обявените вече проекти за придобиване на:

  • основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните формирования от Сухопътните войски;
  • нови трикоординатни радари;
  • брегови противокорабни ракетни комплекси;
  • зенитно-ракетни комплекси със среден/голям обсег на действие;
  • ракетна система за залпов огън с повишена мобилност и 155 мм гаубици.
Военната комисия одобри ратифицирането на договора за "Страйкърите"

Военната комисия одобри ратифицирането на договора за "Страйкърите"

Машините ще се асемблират в България

Включени са и проекти за придобиване на бойни вертолети; противоминни кораби; ракетни катери, както и за осигуряване на комуникационно-информационната поддръжка (КИП) на многонационален щаб на дивизия в полеви условия; изграждане на система за противовъздушна отбрана на механизирана бригада; разузнаване и наблюдение на земни и морски цели, чрез използване на безпилотни летателни системи от среден и висок клас с ударни възможности; развитие на способности за преодоляване на сухи и водни препятствия.

Първите пет инвестиционни направления и три инфраструктурни проекта са с най-висок приоритет и следва да бъдат стартирани и реализирани в най-кратки срокове, подчертават от МС.

Индикативната финансова рамка за реализация на Програмата е изготвена в съответствие с прогнозните данни за реалния растеж на БВП и е съобразена със сроковете за постигане на националните Цели за способности в рамките на Процеса на отбранително планиране в НАТО, като основен източник на финансиране са бюджетът за отбрана и разходите за отбрана от централния бюджет.

МС оттегли програмата на служебния кабинет за инвестиции в отбраната до 2032 г.

МС оттегли програмата на служебния кабинет за инвестиции в отбраната до 2032 г.

С решението се оттеглят и други два акта на служебния кабинет