Правителството одобри вноската на страната ни от 50 000 евро за Африка в Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция.

Учредителното споразумение бе подписано в рамките на конференцията на високо равнище по въпросите на миграцията, която се проведе на 11 и 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, Малта.

Чрез фонда ще се обединят ресурси от различни източници за финансиране в единен, бърз и гъвкав инструмент, който ще се използва за търсене на спешни и конкретни резултати в чувствителни и бързо променящите се към нестабилност райони.

Фондът цели да се съберат вноски от страните-членки и други донори, с което да се постигне по-голяма съгласуваност и да се намали риска от раздробяване на помощта, като същевременно се предостави на ЕС платформа за по-силна политическа видимост и засилен ангажимент със страните на произход и транзит.

Днес българското правителство предлага на Народното събрание да ратифицира Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка.

Одобрен е и сертификатът за вноска, с който страната ни потвърждава намерението да предостави принос в размер на 50 000 евро. Средствата ще бъдат осигурени от официалната помощ за развитие по бюджета на МВнР за съответната година.