Правителството отпусна 800 000 лв. финансова подкрепа за българските общности в чужбина. Това реши Министерски съвет. Става въпрос за общностите в Албания, Сърбия, Косово, Украйна, Молдова и Северна Македония за периода от 2020-2024 г.

Целта на програмата е да създаде нови възможности за приобщаване и включване на българските граждани зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България, за съхраняване на българското етнокултурно пространство и разпространение на положителния образ на България по света.

Дават 600 000 лв. в помощ на български общности зад граница

Дават 600 000 лв. в помощ на български общности зад граница

Програмата бе приета с Решение на Министерския съвет