С пълно единодушие депутатите от Комисията по правни въпроси приеха на първо разглеждане промените в Закона за съдебната власт. Народните представители гласуваха с 14 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се".

В аргументите си председателят на ресорната парламентарна комисия Данаил Кирилов посочи, че са обобщени някои от висящите въпроси и не са натоварили въпросите, свързани със статутите на магистратите и уредбата на Закона за съдебната власт.

Адвокати настояват за оставки и спешна промяна в Закона за адвокатурата

Адвокати настояват за оставки и спешна промяна в Закона за адвокатурата

Адвокатурата е в разрез и с българското, и с международно законодателство

В мотивите си представителите от Висшия съдебен съвет (ВСС) заявиха, че се въздържат от взимане на становище, докато от Върховния касационен съд (ВКС) посочиха, че когато има конкретни текстове, могат да вземат отношение.

От Камарата на вещите лица настояват за промяна в Закона за съдебната власт с мотив, че трябва да се знае дали вещите лица към съда упражняват свободно професията.

Припомняме, предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) целят да оптимизират законовата уредба в следните основни направления:

  • проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите;
  • уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници;
  • прецизиране на разпоредби относно атестирането;
  • регламентиране на законово ниво на изискванията за назначаване, както и на условията за несъвместимост на съдебния служител.