Подготвят модернизиране и обновяване на Националната телефонна линия за деца 116 111 чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал.

Това стана ясно след заседание на работната група "Превенция на насилието и злоупотребата с деца" към Националния съвет на закрила на детето, съобщиха от Министерския съвет.

На заседанието бяха набелязани нови задачи, свързани с актуализирането на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Участници в срещата бяха служители на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от различни министерства, агенции, неправителствени организации и други.

За превенция на насилието над и от деца ще бъде поддържана интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие. Ще бъдат прегледани наличните системи за поддържане на база данни за деца, жертви на насилие и деца, извършители на насилие. В базата данни ще събират и анализират информация за случаите на самоубийства сред децата и изследване на причините за тях.

Все по-млади българи правят опити за самоубийство

Все по-млади българи правят опити за самоубийство

Жените правят повече опити, а при мъжете са "по-успешни"

Предвижда се модернизиране и обновяване на Националната телефонна линия за деца 116 111 чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал. Предстои да бъдат разработени критерии и индикатори за оценка на работата по случаите на насилие над деца. Експертите поискаха учените да анализират проблемите на насилието, свързано с деца. Очаква се да има и национално проучване на насилието над деца в страната от УНИЦЕФ.

На срещата е споменато и за актуализиране методологиите за проверка при случаи на насилие или недобри условия на живот. Към тях се предвижда повишаване информираността на децата и родителите, развитие на програми за позитивно родителство. Тези мерки ще бъдат реализирани от общини, читалища, неправителствени организации (НПО). Планират и програми за работа с деца в детски градини и училища за повишаване на знанията им за насилието, които ще се правят от Министерството на образованието и науката.

Министерството на здравеопазването трябва да подпомогне патронажните грижи за деца до 3 години, като ефективен механизъм за промоция на психичното здраве на бебето и малкото дете и идентифициране на деца в риск от насилие и неглижиране.

Предвиждат се и мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата. С тези дейности пилотно ще се заемат семейно-консултативните центрове в Шумен и Монтана.

В края на срещата беше представена и книга за деца и млади хора - "Никой няма право да те наранява", която е издадена от Фондация "Лумос".