Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) може да има пълен достъп до информационната система на Агенция "Митници".

Това стана ясно от Проекта на Инструкция за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници", който е публикуван за обществена консултация в сайта на Министерски съвет.

Общественото обсъждане започва от днес, 4 септември, и ще продължи до 3 октомври.

С проекта на ДАНС се предоставя достъп до справочната дейност в в автоматизираната информационна система на Агенция "Митници" с изключение на данъчна и осигурителна информация.

Достъпът на ДАНС до системата на Агенция "Митници" се предоставя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, при спазване принципа "необходимост да се знае" по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.