Откриват концесия за част от морските плажове "Добруджа - юг" в община Шабла и част от морски плаж "Панорама- юг" в община Варна. Това решение приеха на днешното онлайн правителствено заседание.

Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията, мотивират се от МС.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години, като срокът е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Относно морски плаж "Добруджа - юг" размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 6 498,87 лева без ДДС, а относно морски плаж "Панорама- юг" - 54 853,66 лева без ДДС.

Концесионните такси са определени съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.