Предлагат облекчен режим за получаване на "синя карта". Промените обяви вицепремиерът Валери Симеонов след кръгла маса на тема "Демографска политика и трудова мобилност" в Министерски съвет.

"Синята карта" регламентира достъпа на висококвалифицирани специалисти до трудовия ни пазар. "Днес в Народното събрание ще бъде предложен на групата на ГЕРБ и Обединени патриоти готов завършен текст, който подготвяме вече в продължение на близо четири месеца", обяви Симеонов.

Завършеният законопроект за промяна ще бъде предложен между двете четения на промените в Закона за МВР. Промените предвиждат отпадане на необходимостта всяка година да се подновява синята карта за тези, които са я получили, удължаване на срока й за четири години.

Отпадат специалностите, които са били определени досега и на практика всяка категория служители ще могат да получат синя карта. Списъкът е регламентиран в Закона за трудовата мобилност. Дължимата такса за получаване на "синя карта" ще бъде намалена от 400 лв. на 250 лв.

Въвежда се ускорена процедура за получаване на синя карта за граждани на трети страни, които са пребивавали в последните пет години на територията на страната с форма на трудово разрешение за работа.

Премахва се и заложеният за работодателите пазарен тест за всяка специалност, по която те биха желали да привлекат висококвалифициран специалист. Промените Симеонов определи като "революционни".

Срокът за получаване на "синя карта" става 37 дни. Валери Симеонов обяви, че продължават усилията за облекчаване на процедурата за българско гражданство. Той посочи, че към момента се проточва процедурата. Вицепремиерът благодари на вицепрезидента Илияна Йотова за последователната и работа в тази насока. Целта е срокът да бъде скъсен на шест месеца.

"Това е нормален срок, като от тези шест месеца - 4 месеца и 17 дни ще бъдат процедурите, които се извършват в обхвата на изпълнителната власт - Агенцията за българите в чужбина, Министерство на правосъдието, Съвета по гражданство и министъра на правосъдието и останалото време ще бъде, за да може вицепрезидентът да подпише съответния указ на лицето, което трябва да получи българско гражданство", коментира Симеонов.

Той бе категоричен, че има несъвършенства в законите и проблемът с българското гражданство е тежък. Симеонов констатира, че имаме 53 хиляди заявления със съответните изрядни документи на граждани на Македония, които не могат да станат български граждани, поради несъвършенства в законите. " Търсим решения и там да получим една ускорена писта за издаването и за получаването на гражданство от тези хора", увери още Симеонов.