С промените в Изборния кодекс, направени малко преди изборите, без обсъждане и без реална оценка за въздействие, се осъществява удар върху правната конструкция на нашата държава и са пример за непредсказуемост на управлението. Тези промени имат за цел единствено да гарантират победата на управляващите.

Това заяви държавният глава Румен Радев в изявление към нацията.

Президентът налага вето върху част от текстовете за промяна ва Изборния кодекс.

В обръщението си държаният глава посочи отново, че трите месеца на протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор са свидетелство за дълбока криза на демокрацията, а сондажите регистрират рухналото обществено доверие. Изборите са фундаментът на всяка демокрация и от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Кабинетът не управлява, а търси избягването на политическата и правна отговорност за скандалите през годините. "Посегателството" върху Изборния кодекс е мотивирано от същата цел, по мнението на държавния глава. С решенията на правителството да се отварят достатъчно възможности за хаос и изборни манипулации на управляващите.

ЦИК ще осигурява машините за гласуване
Обновена

ЦИК ще осигурява машините за гласуване

Депутатите продължават с второ четене на Изборния кодекс

С последните промени в Изборния кодекс се позволява едновременното въвеждане и на хартиен, и машинен вот, и на ръчното броене, което обезсмисля самото машинно гласуване, подчерта държавният глава. Той припомни и императивното изискване в законодателството машинно да се гласува на всички избори. 

Снемането от Народното събрание и ЦИК на решенията и отговорността да определят дали да се наемат или да се закупуват машините на практика означава бягство от отговорност на парламента, категоричен бе Румен Радев.

В същото време законодателят лишава ЦИК от възможността да определи изпълнител за компютърната обработка на гласувалите и на данните от гласувалите, като изцяло дава тези функции на "Информационно обслужване" АД, посочи Радев.

Машинният вот в пленарна зала: пандемия, хаос и крадецът вика "Дръжте крадеца"

Машинният вот в пленарна зала: пандемия, хаос и крадецът вика "Дръжте крадеца"

Управляващите били по-голяма пандемия от Covid-19

Винаги съм подкрепял обществената необходимост от разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите във властта, но това трябва да става при ясни правила, каза още държавният глава, като разкритикува и отмяната на законовата забрана чрез национален референдум да се решават въпроси от компетентността на ВНС. Така, според Румен Радев, се смесват две констутиционни форми на гражданско участие в държавната власт.

По думите му всички промени имат ясната цел - да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори. Нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава, отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнения в изборите.

В края на обръщението си държавният глава разкритикува и правенето на толкова важни промени малки преди изборите без реален дебат. "Това е пример за непредсказуемост на държавната власт и управление", посочи Румен Радев.

Румен Радев видя опит за манипулация на изборите

Румен Радев видя опит за манипулация на изборите

Готви се вето върху поправките на Изборния кодекс

Държавният глава връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 1, 4, 6 (относно чл. 213а, ал. 1), § 8, 9, 10, § 11, т. 3, § 13, 15, 19 и 21 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет на 17 септември 2020 г.

Според държавния глава посегателството върху Изборния кодекс е подчинено и мотивирано със същата цел - именно бягането от отговорност от страна на управляващите.

Като мотиви, той посочи, на първо място, че трябва да се въведе машинното гласуване ." След една година действие на ясното и категорично правило за "само машинно гласуване" законодателят обаче утвърждава комбинирането на машинен и хартиен вот като основно положение на изборния процес Подобен подход обезсмисля машинното гласуване и усложнява изборния процес.

Паралелното гласуване в една секция с бюлетини и машини е съществен източник на затруднения както по време на гласуването, така и при броенето на гласовете. Подобно съчетаване отнема предимствата на машинното гласуване и увеличава недостатъците от хартиения вот, ръчното преброяване и оформяне на протоколите. Това се констатира нееднократно от консултативните органи към Централната избирателна комисия /ЦИК/ - Становища на Обществения съвет към ЦИК от 23.06.2019 г. и от 1.09.2020 г.

2. Не мога да се съглася и с промените относно данните, подлежащи на вписване в секционните протоколи, които да облекчат членовете на секционните комисии. Предвиденото формално обединяване на графи в секционните протоколи на практика не би улеснило работата на членовете на секционните избирателни комисии по отношение обработката на данните за недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и 265, ал. 5, за сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини.

Напротив, създава се необходимост от допълнителни технически операции, свързани със сумиране на общия брой на тези видове бюлетини, който следва да бъде отразен в протоколите. Не е без значение, че с "облекчените" протоколи държавата се отказва от информация, която да способства за по-добра организация на следващите избори и повишаване на обучителните дейности.

3. С от ЗИД ИК се променят правомощията на ЦИК във връзка с осъществяването на компютърната обработка на данните от гласуването, както и относно издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване. Новата редакция на чл. 57, ал. 1, т. 33 предвижда директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите на търговското дружество "Информационно обслужване" АД.

4. С 21 от ЗИД ИК се прави промяна в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Споделям обществената необходимост от разширяване на различните форми на участие на гражданите в държавната власт и не отричам правото на преценка на Парламента кои от тези форми да толерира и кои не. Убеден съм обаче, че подобни промени трябва да съответстват на действащата конституционна рамка и включените в нея органи, на определения начин за формирането им, на поверените им правомощия, взаимоотношенията и баланса между тях.

5. Не мога да не обърна внимание и върху начина, по който Парламентът за пореден път подхожда към законодателното регулиране на изборите като особено значими обществени отношения. Промяната на толкова важни правила няколко месеца преди провеждането на редовни парламентарни избори е пример за непредсказуемо и непредвидимо държавно управление. Така предприетите изменения са несъвместими с правната сигурност и стабилност като израз на конституционния принцип на правовата държава (Решение № 3 на КС от 2017 г.). Според утвърдените европейски стандарти държавата трябва да гарантира простота и стабилност на изборното законодателство.

Съгласно т. 63 от Обяснителния протокол към Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия от 2002 г. "Стабилността на закона е ключова за надеждността на изборния процес, която от своя страна е важна за консолидирането на демокрацията. Правила, които често се променят и особено правила, които са усложнени, могат да объркат гласоподавателите. Гласоподавателите може да решат (с право или не), че изборният процес е просто инструмент в ръцете на властимащите и че техните собствени гласове нямат голямо значение за решаване на изхода от изборите".