Спират интернет достъпа до информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) на обекти, където се съхранява, преработва и търгува с дървесина, ако се установят нарушения в дейността им. Това ги лишава от възможността да функционират като издават превозни билети. Причината за тази мярка е, че до сега при установени нарушения тези обекти продължават дейността си.

Това предвижда проект на Наредба за контрола и опазването на горските територии, съобщиха от МЗХГ. Целта е въвеждане на още по-голям контрол и прозрачност върху движението на дървесината от мястото на натоварване до мястото на доставка. Наредбата е съвместна от вътрешното и земеделското министерство.

Наредбата предвижда възстановяване на правата за достъп след като отпаднат основанията, заради които той е отнет.

Промените предвиждат окончателно премахване на "хартиен" дневник за обектите като се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ - т. нар. "електронен дневник"

Иззеха над 75 кубика незаконна дървесина и ловен трофей в Софийско

Иззеха над 75 кубика незаконна дървесина и ловен трофей в Софийско

За седмица горските инспектори са извършили 270 проверки

Целта е да се премахне манипулирането на "хартиените" превозни билети и дневници. Така ще има по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Предвижда се задължение за собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта да осигурят достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. 

Задържаха над 300 кубика незаконна дървесина

Задържаха над 300 кубика незаконна дървесина

След масирани проверки в цялата страна

Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Регионална дирекция по горите (РДГ) потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата. 

Масови проверки за незаконна дървесина в Пловдивско

Масови проверки за незаконна дървесина в Пловдивско

Съставени са 16 акта за установени нарушения

Предложените изменения ще подобрят проследяемостта на дървесината от мястото на натоварване - временния склад, до мястото на доставка.