Правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на предизборната кампания за евроизборите.

Тарифата е съобразена с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, които са договорени с представители на участниците в изборите съгласно Изборния кодекс.