Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП) предлага в мотивите към законопроектите на Министерския съвет и в докладите на министрите да се включва раздел с мерки за противодействие на корупцията и да се посочва дали предлаганите документи няма да създадат корупционен риск.

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество също ще представя своята независима оценка.

Още през миналата година НСАП прие Насоки за изготвяне на антикорупционни планове от министерствата и държавните агенции. Плановете бяха анализирани от КПКОНПИ. Предстои препоръките на Комисията да бъдат изпратени на институциите.

НСАП прие и препоръка усилията за обучение на служителите да се фокусират върху изготвянето на антикорупционни планове от Института за публична администрация с участието на неправителствени организации, Главния инспекторат и Комисията. Съветът прие и провеждането на повече кампании за нетърпимост срещу корупцията и за сигнализиране от гражданите.

Антикорупционната комисия пое всички структури за борба с корупцията

Антикорупционната комисия пое всички структури за борба с корупцията

Кабинетът одобри и финансова инжекция за КПКОНПИ от 14 млн. лв.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева информира за проект на директива, която въвежда тристепенна система за подаване на сигнали за нарушения. Предвижда се в нея да има предпазен механизъм за подателите на сигналите - забрана за уволнение, понижение или негативна атестация.

Беше приет и отчет за изпълнението на мерките, които не са приключили по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015- 2020 - финалното изпълнение на мярката за засилване капацитета на инспекторатите в министерствата, работата по хода на изпълнение на проектите по новата наказателна политика, създаването на партньорство на изпълнителната власт със съществуващите платформи за онлайн и мобилно подаване на сигнали и жалби срещу действия на администрациите или други закононарушения, по които се изисква реакция на институциите, и създаването на система като единна входна точка за всички сигнали и жалби на граждани срещу действия на администрацията.

В отчета се посочват и мерките за облекчаване на гражданите и бизнеса и за ограничаване на намесата на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги и осъществяване на контролни функции. Към юни 2018 г. са предприети 516 мерки, а други 200 предстои да бъдат изпълнени.