От асоциация "Прозрачност без граници" излизат с остра критика към народните представители, които са извършили непрозрачно, хаотично и в нарушение на международните стандарти промени в Изборния кодекс.

В обръщение към депутатите от асоциацията ги призовават да бъдат на висотата на заеманата от тях позиция и да насочат своето внимание към прилагането на действащите правила и изпълнението на техния ангажимент към изборния процес.

Промяната в Изборния кодекс в движение, в последния момент, без адекватна обосновка и без висока степен на консенсус води до незадоволителни, а често и до обратни на целените резултати - не само за обществото, но и за политиците и политическите партии - и като цяло руши доверието в институциите, посочват от асоциацията и са категорични, че изборните правила и начина на тяхното приемане не са обикновена формалност - "Те са основата, на която се гради целия демократичен процес и доверието на гражданите в институциите."

От "Прозрачност без граници" изразява своето категорично несъгласие с подхода, при който се извършват промените в Изборния кодекс и изброяват:

  • в нарушение на международните стандарти за минимум шестмесечен срок преди датата на избори, което води до непредвидимост на условията както за политическите партии, така и за изборната администрация и останалите институции;
  • в условията на непрозрачност и хаотичност в работата на ресорната парламентарна комисия, което не позволява дори на народните представители да бъдат адекватно информирани и да осмислят какви са финалните текстове, които гласуват в пленарна зала;
  • с прокарването на предложения в последния момент, дори при неспазване на сроковете, предвидени в Правилника на Народното събрание, за които липсват ясни мотиви и оценка на въздействието върху организацията на изборния процес и върху доверието в политическите партии и в институциите;
  • с игнорирането на съществените проблеми в изборния процес и на предложенията за тяхното преодоляване, без дискусия с експерти, политически партии, представители на академичната общност и гражданския сектор.