Правителството прие проект за изменение на Закона за Българската народна банка - БНБ, свързани с кандидатурата на България за Европейския банков съюз и влизането в "чакалнята" на Еврозоната.

Целта на измененията е да отразят изискванията за законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка на БНБ, като законопроектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в докладите за конвергенция, публикувани от Европейската комисия и Европейската централна банка.

Законодателните изменения са свързани с институционалната и функционалната независимост на БНБ, както и с персоналната независимост на членовете на Управителния съвет на централната банка.

Кабинетът прие план и мерки за влизането ни в чакалнята на Еврозоната

Кабинетът прие план и мерки за влизането ни в чакалнята на Еврозоната

Седемте мерки трябва да са изпълнени до юни 2019 година

През юли, министерство на финансите подава документи за "установяване на тясно сътрудничество" с Европейската централна банка - ЕЦБ и Европейската комисия - ЕК, като първа крачка от влизането на страната в единния банков съюз.

Предстои ЕЦБ да изготви оценка на база на подадената кандидатура и при положителна такава България ще може да се присъедини към механизма ERM II, предхождащ влизането в еврозоната.

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

Одитори от Брюксел трябва да дойдат около 10 ноември

Правилата на банковия съюз предвиждат единната банка да упражнява надзор върху трите най-големи финансови институции в страната, като може да избере и други, които да минат под надзора й.

Според изискванията най-вероятно първите три в списъка ще са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ОББ.

Правителството отчете резерв от 10,3 млрд. лв. и дълг от 23,5 млрд. лв. за 2017 г.

Правителството отчете резерв от 10,3 млрд. лв. и дълг от 23,5 млрд. лв. за 2017 г.

Разходите се повишават заради повече социални и здравноосигурителни плащания