Какви са правата и задълженията ни като граждани може да проверим на интернет страницата Grajdanomer.bg, която ще бъде активна от сряда по обяд, съобщи БНР. През интернет-портала може да разберем и за това как функционират институциите, заяви изпълнителният директор на Българското училище за политика Ирина Алексиева.

"Установихме достатъчната липса на дълбочинно познание как функционира българската държава, кой за какво отговаря в нея, ние какви права, но и какви отговорности и задължения носим", каза Алексиева.

"Няма как да имаме демокрация, без да имаме граждани. Целта на „гражданомер“ е да установи доколко ние самите сме граждани на собствената си страна, доколко знаем как тя функционира, доколко разбираме към кого да се обърнем, когато имаме нужда или когато държавата, в лицето на някой от органите на власт, не изпълнява това, което е длъжна да направи.

Болшинството от българите, които ходят на избори са извън образователната система, изтъкна Алексиева и допълни, че на страницата ще има допълнителна информация за механизмите на  работа на държавата, така че всеки, проверил знанията си, ще може да ги разшири с конкретни полезни данни.