Всеки българин, който има Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт може да провери кои негови лични данни се използват в регистри на държавната администрация. Това съобщиха от Министерския съвет.

Гражданите могат да видят кои техни данни фигурират в близо 30 регистъра, поддържани от държавната администрация. За проверката е необходим персонален компютър с достъп до интернет. Необходимо е да се види Системата за електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), поддържанa от Държавната агенция "Електронно управление".

Сега услугата за такава проверка е приложима за Имотeн регистър и за Национална база данни "Население".

Достъпът до регистрите по този начин става малко преди 25 май, когато влиза в сила Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR, 2016/679). В процес на разработка е и друго технологично решение, което ще позволи на гражданите да проверяват кой е имал достъп до личните им данни в регистрите.

Преди седмица вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за електронното управление, призова всички администрации да вземат мерки Единният граждански номер (ЕГН) да не бъде използван самостоятелно за идентификация на гражданите пред институциите.

Мярката е средство за предотвратяване на риска от злоупотреба с лични данни. Решението на Комисията за защита на личните данни от месец март тази година разпорежда администрациите да гарантират високо ниво на сигурност при достъпа до личните данни на физически лица чрез използване на поне два критерия за персонална идентификация на гражданите.