Инспекторатът към Министерството на културата проверява директора на Националния институт за недвижимо културно наследство. Мотив за проверката е съмнение за неизпълнение на служебните задължения.

Това каза министърът на културата Боил Банов по време на парламентарния контрол. Министър Банов даде подробности за състоянието на къщата музей "Васил Левски" в с. Батулци, община Ябланица.

През юни месец тази година кметът на община Ябланица е поискал от Националния институт за недвижимо наследство да излъчи свой представител и да предложи дата за свикване на комисия по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство заради лошото състояние на музея. Националният институт не е уведомил Министерството на културата за постъпилото искане. Документите показват, че и към настоящия момент Националният институт не е отговорил на кмета.

Банов допълни, че ще бъде потърсена и дисциплинарна отговорност.