Правна комисия удължи с един месец срока за проучване на кандидат-агенти под карантина. Мярката се налага заради ситуацията около пандемията и е залегнала във второто четене на удължаването на извънредното положение.

Шефът на парламентарната комисия за контрол върху службите за сигурност Димитър Лазаров обясни необходимостта от тази мярка, защото кандидатите за работа в някоя от спецслужбите или за длъжност, която ще борави с класифицирана информация, може да се окаже под карантина в периода, в който тече проучването му за надеждност и той може да се окаже в невъзможност да се яви на интервю.

Кандидатите за работа в спецслужбите или за работа с класифицирана информация минават специална проверка за надеждност, преди да им се даде допуск до класифицирана информация. В зависимост от това до каква информация ще имат достъп, минават няколко вида проучвания: обикновено проучване за информация с гриф "поверително", разширено за гриф "секретно" и специално за информация с гриф " строго секретно".

Срокът на проучване е различен, като най-дългият е до два месеца и е за достъп до информация с гриф "строго секретно". Всеки допуск има и срок, за който важи, след което агентите и лицата с допуск минават отново процедура за продължаване на допуска. За гриф "поверително" разрешението е за срок от пет години, за гриф "секретно" - 4 години, а три години е за информация с гриф "строго секретно".