Все още не е късно да започне диалог между институции и граждански наблюдатели, основан на платформата Изборен борд. Тази позиция изразява Асоциация "Прозрачност без граници" относно липсата на конкретни действия на институциите по сформиране на Изборен борд.

От асоциацията смятат, че е необходим ясен ангажимент на институциите от изпълнителната власт в диалога с гражданските наблюдатели. Те очакват институциите да подходят ангажирано към осъществяването на идеята, която намира принципно съгласие от всички има потенциал да повиши прозрачността, диалога и доверието в изборния процес.

От "Прозрачност без граници" изтъкват че като дългогодишни наблюдатели на изборния процес в страната са приели положително идеята за сформиране на Изборен борд във връзка с изборите. Според тях той имал позитивно въздействие, тъй като осигурява непосредствена информация относно действията на институциите по подготовка на изборите. Бордът създава и условия за пряк диалог между институциите, неправителствените организации и експертите.

Герджиков апелира НПО-тата бързо да се включат в организацията на изборите

Герджиков апелира НПО-тата бързо да се включат в организацията на изборите

Обеща правителството да окаже техническа помощ

Според асоциацията Изборният борд е насочен към постигането на три цели: осигуряване на прозрачност на процеса; създаване на условия за отчетност на действията на институциите; непосредствено взаимодействие между всички страни, което да позволи обмяна на мнения и препоръки за преодоляване на трудностите и недоверието, съпътстващи изборния процес у нас.

Това е и причината от "Прозрачност без граници" да изразят готовност да участват в Изборен борд. Готовността била изразена в отговор на заявката на служебното правителство за осигуряване на провеждането на прозрачни и честни избори.

В тази връзка от асоциацията изразяват съжаление, че до настоящия момент няма конкретни действия за поемане на инициативата от страна на Министерския съвет.

Според "Прозрачност без граници" неофициалният призив за самоорганизиране на неправителствените организации поставя редица въпроси, сред които къде и при какви условия ще се провеждат заседанията, какъв ангажимент ще имат институциите за участие в тях, по какъв начин ще се предоставя информацията - непосредствено или чрез размяна на официални писма и отговори.

От асоциацията смятат, че Изборният борд трябва да функционира на публичен терен, за да бъде ефективна платформа за диалог. Институциите трябва да участват активно пред погледа на медиите.

В позицията се подчертава, че работата на борда не се изразява в срещи на неправителствени организации, а в пряк диалог и координиране на участието на различни субекти. "Прозрачност без граници" смятат, че за да функционира Изборният борд е нужно да има ясен ангажимент за Министерския съвет. В противен случай щяло да има разминаване между очаквания и резултати от работата на борда, както и разминаване между декларации и конкретни действия за осигуряване на прозрачност и отчетност относно изборния процес.

Централната избирателна комисия също имала важно място при функционирането на Изборния борд, тъй като тя има ключови правомощия, когато се подготвят и провеждат избори.