Работодателите искат да бъде свиквано извънредно заседание на Националния съвет за тристранано сътрудничество, за да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата.

В открито писмо до вицепремиера и финансов министър в оставка Асен Василев те изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. 

Бизнесът протестира, че ползва газ на неизвестна цена

Бизнесът протестира, че ползва газ на неизвестна цена

Все още не знае колко ще струва газа пред юли месец

"Това поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка - се отразява върху доходите и жизненото равнище на населението", мотивират се те.

Съгласно договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от страна на обществения доставчик "Булгалтаз" за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, пишат работодателите.

Бизнесът обяснява как скъпият ток увеличава инфлацията

Бизнесът обяснява как скъпият ток увеличава инфлацията

Искат прогнозируем енергиен пазар на достъпни цени, пишат те

С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента неяснотата продължава, пишат работодателите.

Писмото е подписано и от президентите на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".