Министърът на културата Вежди Рашидов обеща да бъде проверена "Експозиционната зала и родна къща на Тодор Живков", която е част от Исторически музей - гр. Правец. Това стана след въпрос от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев, според които там се разпространявала политическа идеология.

Независимият депутат Велизар Енчев обясни, че в музея в Правец се пропагандира и антихитлеристка идеология, но това е идеология на страните, като САЩ, Великобритания, Франция. Енчев запита: "Ако се премахне тази сбирка, би трябвало във Франция и в Белгия да се премахнат музейните сбирки за Втората световна война".

Като народен представител в София област решително се възпротивявам, обясни Енчев, че ако се забрани пропагандата на тази идеология, трябва да сте съгласни с авторите на Закона за защита на държавата (отправи към Димитров, Славов и Андреев репликата си Енчев).

Независимият депутат със скорострелна реч изреди, че Тодор Живков е един от ръководителите на партизанска бригада "Чавдар" и други факти и тенденции около 9 септември 1944 г., на което председателстващият заседанието Иван Иванов призова да няма идеологическа агитация.

След изказванията на депутатите министър Рашидов обясни, че музеите носят паметта. Ако има идеология, ще проверим и ще ви докладвам. Има скулптури на Малеева, на Людмила Живкова - това са прекрасни портрети, каза министърът. "Странно се идеологизират нещата в залата", заяви той.

"Вашите днешни демократи са хранени със златна лъжичка от комунистическата машина. Не трябва да пропагандираме и проповядваме. Да живеем така, че да бъдем полезни на българската държава", призова Рашидов.