Разпродават осем военни имота край морето, решиха министрите от втория кабинет "Борисов" на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресцентъра на МС.

Данъчните оценки на всяка една от тези недвижими собствености надхвърля 500 000 лева.

Имотите се намират в:

- землището на с. Малево, община Хасково – с площ 263 688 кв. м, данъчна оценка 506 281 лв.;

- местността „Летището”, Балчик – поземлен с площ 470 996 кв. м, застроен с 11 сгради, данъчна оценка 2 433 213,40 лв.;

-  местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 18 400 кв. м, застроен с 14 сгради, данъчна оценка 510 965,80 лв.;

-  местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 19 258 кв. м, застроен с 15 сгради, данъчна оценка 801 498,80 лв.;

-  местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 17 633 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 768 105,20 лв.

-  местността „Кара тепе”, Варна – поземлен с площ 84 251 кв. м, данъчна оценка 1 775 589,80 лв.

-  район „Владислав Варненчик”, Варна – поземлен с площ 174 419 кв. м, застроен с 27 сгради, данъчна оценка 4 681 034,40 лв.;

-  район „Младост”, Варна – поземлен с площ 54 188 кв. м, застроен с 12 сгради, данъчна оценка 13 305 644,10.

Имотите ще бъдат продадени на търг. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 10 имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Незастроените терени са с обща площ от 6,7 дка и се намират във варненския квартал „Изгрев”. Промяната в статута им ще позволи с тях да се извършват разпоредителни действия.

От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имоти в Тетевен и в Своге. Мотив за това е, че те се ползват от Районния съд в Тетевен и от Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге.