Рекорден брой нови наркотици е официално отчетен през 2009 година, съобщиха от българското представителство на Центъра на ЕС по наркотиците.

Центърът и Европол са установили нови 24 психоактивни вещества тази година, като всички нови съединения са синтетични.
Това обявиха по време на пресконференция днес в София прес д-р Цвета Райчева и директора на Националния център за наркотици и наркомании Момчил Василев.

Като цяло употребата на наркотици в България е сравнително постоянна и не може да се каже, че тази година данните за това са се увеличили или намалили осезаемо.

Значително се е увеличила употребата на кокаин и синтетични наркотици - най-вече амфетамини и Екстази.
Според данните на годишния доклад от 2009 година съществува известен спад в проблемната употреба на хероин и опиоиди за сметка на употребата на Екстази и амфетамини.

Според най-лошите прогнози около 35 000-40 000 българи са проблемно употребяващи наркотици - т.е. тези, които употребяват инжекционно и ежедневно. Според данните на ЕС преобладаващата част от българите, които започват лечение са предимно хора, които употребяват хероин.

Има данни за относително нарастване на търсенето на лечение във връзка с употребата на амфетамини, както и известно намаляване на броя на българите, които прибягват към лечение заради системна употреба на канабис.

Констатиран е относително по-висок годишен брой на смъртните случаи вследствие на употреба на наркотици в сравнение с 90-те години.

В България смъртните случаи са предимно вследствие на употреба на хероин. В периода 2004-2008-ма година смъртността в България на наркозависимите се е увеличила близо 5 пъти.

Страната ни е била на върха на класацията по брой смъртни случаи в ЕС през 2008 и 2009 година, като регистрираните смъртни случаи са съответно 74 и 38. Експертите дават две обяснения за тази тенденция - според тях употребяващите наркотични вещества застаряват, като допълнителен фактор за повишената смъртност е и по-високият брой на хората, които употребяват повече от един вид дрога.

Средната възраст на починалите в България следствие на употреба на наркотици  е между 31 и 33 години. България е втората страна в ЕС за 2000 и 2001 година по критерия младост на хората, починали от наркотици. Има тенденция за увеличаване на количеството на конфискуваните незаконни наркотични вещества.

Променя се профилът на проблемно употребяващите наркотици в България. Все повече от тях употребяват амфетамини или Екстази, като се повишава и възрастта на употребяващите дрога.

Появява се все по-голям брой нови непознати наркотици, предлагани под определението легални заместители. Все повече се използват алтернативните методи на търговия например по интернет.

Около 1000 смъртни случаи, свързани с употребата на кокаин са регистрирани през 2008 година в ЕС като техният брой е най-голям в Испания и Великобритания. Регистрирани са и нови техники за контрабанда на дрогата от Южна Америка към Европа чрез имплантирането на кокаина в дрехи и пластмасови изделия.

Наркотичното вещество се извлича наново, когато пристигне в ЕС. Около 14 милиона възрастни европейци са опитвали кокаин през живота си, а близо 4 милиона са употребявали наркотика пред последната година.

Около 12 милиона европейци са опитвали амфетамини, а около 2 милиона е броят на хората, които са го опитали миналата година.

Проблемна е употребата на метамфетамини основно в Чехия и Словакия. Този наркотик се използва основно в Северна Европа - Норвегия, Швеция, Латвия и Финландия, където се продава като заместител на амфетамина.

Канабисът се употребява все повече в държавите от ЕС. Последните данни сочат, че около 75,5 милиона европейци са опитвали канабис някога през живота си, а около 23 милиона са го употребявали през последната година.

Според направените оценки около 4 милиона европейци употребяват канабис ежедневно. Въпреки това броят на пациентите, постъпващи за лечение за първи път, при които канабисът е основен проблемен наркотик, леко намалява.

Отчита се тенденция за отглеждане на канабис във всяка една от европейските страни. Най-много конфискуван канабис в България има в Благоевградска област и около Русе и Варна. Забелязва се тенденция, според която пътят на разпространение на канабиса следва пътя на хероина от Турция към ЕС. На някои места в България тези два пазара се преливат.

Общо 7 нови наркотични вещества са засечени в България. 170 онлайн магазина за продажба на наркотици са регистрирани в ЕС, но в България все още няма данни за такъв открит сайт.

През 2010 година е започнала процудера в страната ни по включването на 26 нови наркотични вещества в списъка на забранените такива.

Пазарът на дрога обаче се характеризира с изкючително бърза адаптация към контролните мерки, които се вземат, и почти веднага на пазара се появява алтернатива на забранената дрога.