Парламентарната комисия за борба със сивия сектор и контрабандата разгледа предлагания от патриота Емил Димитров-Ревизоро Закон за запасите от нефт и нефтопродукти.

Въвежда се регистрационен режим за лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, по определени общи и специални условия за регистрация.
Специалните условия към тези лица са свързани с наличието на определен от закона размер на внесения установен капитал или притежаваните активи, образователен ценз на законовите представители на дружеството, наличие на обект, от който ще се извършва икономическата дейност, трайно прикрепен към недвижим имот, отговарящ на изискванията за устройство на територията.

7000 нерегистрирани бензиностанции преброи Емил Димитров-Ревизоро

7000 нерегистрирани бензиностанции преброи Емил Димитров-Ревизоро

С приемането на новия закон бензиностанциите трябва да се регистрират до 6 месеца

Специално звено към министъра на икономиката ще регулира икономическите дейности. Предвижда се в МИ да има регистър на лицата, които имат икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Чрез спец звеното към икономическото ведомство министърът ще издава разрешения за регистрация или мотивиран отказ, ще издава решения за заличаване на регистрация, съответно прекратяване на издаденото удостоверение.

Освен това ще публикува на интернет страницата на МИ информация за необходимите документи за регистрация. Също така ще организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица за срок не по-кратък от 50 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация. Контролът ще се осъществява от редица институции като МВР, НАП, Агенция Митници и др.

Касае за един милиард лева, поясни ефекта от предложенията Ревизоро. Твърде много лица биха били засегнати от предложенията. От думите му стана ясно, че все още проектът се обсъжда от институциите.

По сметките на Ревизоро държавата губи около 1 млрд. лева от контрабанда на горива

По сметките на Ревизоро държавата губи около 1 млрд. лева от контрабанда на горива

Нов закон за администрирането на тези горива иска депутатът Емил Димитров

На следващото заседание на комисията се очакват и представителите на бранша да се произнесат. Законопроектът ще създаде ясни правила, заяви Людмила Петкова от МФ. Специализирано законодателство ще подпомогне компетентните органи за намаляване на дела на сивата икономика, смята тя.

Въпреки това трябва да се прегледат европейските норми в сферата, за да е прецизно законодателството.

Горивата са предизвикателство за администрацията ни, призна Менда Стоянова

Горивата са предизвикателство за администрацията ни, призна Менда Стоянова

Властта готви усъвършенстване на софтуера за контрол на продажбите

От Агенция Митници също подкрепят специализиран закон за горивата. От там също имат свои идеи в сферата. НАП също иска регулация на сектора, а пропуските може да се изчистят между двете четения.