Държавният глава Румен Радев е изпратил писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни по повод проблемите с т. нар. пакет Мобилност 1.

В него държавният глава заявява категорична, че предложените към днешна дата за гласуване текстове са несправедливи за България и са "в разрез с устоите на единния европейски пазар и нарушават принципите за свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в рамките на Общността".

Припомняме, че държавният глава се срещна в българските превозвачи преди два дни и призова българските институции да действат единно по проблема. Днес в Брюксел превозвачите ни протестират, докато в транспортната комисия на ЕП мина на разглеждане единият пакет - той бе отхвърлен. Другите два пакета предстои да се разгледат.  

Според държавния глава Румен Радев, формираният общ подход по текстовете в Пакета Мобилност 1 и включените мерки дискриминират българския транспортен бранш. "България ще претърпи сериозни загуби и икономическото ѝ изоставане от останалите страни-членки ще се задълбочи. Тежкотоварният автомобилен бизнес в България има огромно значение за икономиката на нашата страна, както като принос към брутния вътрешен продукт, така и като трудова заетост", пише още Румен Радев.

В писмото си българският държавен глава изразява своята подкрепа към исканията на българските превозвачи и подчертава, че справедливите им искания следва да бъдат разгледани и да се отчетат внесените от българска страна законодателни предложения.