Над 355 млн. лв. са събрани през 2016 г. във фонд "Сигурност на електроенергийната система", показва отчетът на фонда, стана ясно днес на Министерски съвет.

Регламентацията в закона е, че във фонда се събират по 5 % от месечните приходи от продажби на електроенергия на производителите и вносителите в страната, приходи от оператора на електропреносната, проходи от операторите на газопреносната, приходи от оператори на съоръжения за съхраняване на природен газ, както и приходи от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове.

От вноските са събрани 215,164 млн. лв., а от продажба на квоти - 140,741 млн. лв.

Разходите за издръжката на фонда през изминалата година са в размер на 131,9 хил. лв. Покриване на разходите на Обществения доставчик са в размер на 290,713 млн. лв., е записано още в отчета.