Горските инспектори у нас се увеличават с 5 щатни бройки. Това стана ясно с решение на Министерски съвет за промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по горите.

С повечето горски инспектори ще се засили контролът по стопанисване, ползване и опазване на горските територии, съобщиха от пресслужбата на МС.

С правителственото постановления се променят и наименованията на две дирекции, структурата и числеността им, създава се и нова дирекция.

Съгласно Закона за горите за нуждите на държавната политика за развитие на горския сектор се провежда национална инвентаризация на горските територии. Новата дирекция "Инвентаризация и планиране" ще организира изработването на плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари, ще контролира изработването на планове и програми за горските територии.