Последните бюлетини за президентските избори тръгнаха от печатницата на Българската народна банка (БНБ) към областната администрация на София-град и София-област. За останалите точки от страната бюлетините вече са извозени.

Инспектор Любомир Чанков от ГД "Национална полиция" разясни каква е процедурата по извозването на изборните материали. Представители на областната администрация идват в печатницата на БНБ, където приемат бюлетините по опис. Подписват се протоколи, след което бюлетините се товарят в камиона и тръгват към областната администрация.

През целия път те са с полицейски ескорт. Камионът е запечатан, за да не се допуска посегателство на натоварените изборни материали.

След приемането им в определеното за съхранение помещение в областната администрация, опазването на бюлетините се поема от полицейска охрана до момента на разпределянето им по районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии.

Пред печатницата на БНБ рано тази сутрин имаше жандармерия, която е ангажирана със сигурността по извозването.

От печатницата на БНБ тръгват изборните книжа за президент и вицепрезидент, но не и за референдума, които се подготвят в друга печатница.

Извозването на бюлетините за президентския вот е започнало на 27 октомври и приключва днес.