С три за щастие започна работата на законодателния орган. От третия път с кворум от 121 депутатите започнаха работа.

Първоначално, депутатите се затрудниха да съберат кворум, за да стартира работата на законодателния орган. Само 111 законотворци дойдоха на време на работа, преди първият опит. Цвета Караянчева даде 10 минути почивка. 

И вторият опит за събиране на кворум се провали. 116 депутати дойдоха на работа. С нова почивка, те чакаха последен, трети опит.

По план в дневния ред на парламента влиза Закон за киберсигурност, който има за цел в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на европейска директива. Законът урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, в това число всички дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността.

Със закона се създава система за киберсигурност. Предвидено е тя да бъде част от системата за защита на националната сигурност. Управлението и организацията на системата се осъществява от Министерски съвет, а за подпомагане на дейности към правителството се създава Съвет по киберсигурност. Председател на този съвет е заместник-министър председател, определен от премиера.

Депутатите събраха минимален кворум в пленарна зала

Депутатите събраха минимален кворум в пленарна зала

Редиците на червените са празни

Припомняме, от около месец народното събрание се затруднява да събира кворум.

На 29 септември БСП бе сред народа и кворум в парламента нямаше. Председателят на парламента Цвета Караянчева обяви тогава, че отсъстващите депутати ще останат без заплати.

Компромис тя предвиди само за тези, които отсъстват по уважителни причини.

Депутатите не събраха кворум

Депутатите не събраха кворум

Караянчева е разочарована, зарече се отсъстващите да не получат заплати