17 души получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа от структурите на Националната комисия за борба с трафика на хора. Това стана ясно при приемането на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г., информираха от Министерския съвет.

Капацитетът за настаняване на лица в центровете във Варна, в Бургас и в София е за 26 пълнолетни и 10 деца. През настоящата година продължава работата за преодоляване на последиците от престъплението чрез прилагането на Националния механизъм за насочване и чрез предоставяне на цялостна подкрепа и защита за жертвите на трафик в приютите.

ГДБОП разби група от 18 трафиканти

ГДБОП разби група от 18 трафиканти

Сред задържаните са български, турски и сирийски граждани

Освен помощ за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Нова инициатива в тази насока е предложената от Агенцията по заетостта дейност за включване на лица, жертви на трафик, в програми и мерки за обучение и заетост.

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Увеличават се случаите на трудова експлоатация

Безплатна телефонна линия 0800 20 100 за превенция на трафика на хора

През 2018 г. се очаква да станат ясни резултатите от работата на първата профилирана услуга за деца, жертви на трафик - кризисният център в София. Работи се в посока образователно включване на децата и изграждане на връзки със семействата, когато това е в интерес на децата.

Като приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите отново е записана превенцията. Документът се изготвя ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. В него има оперативни мерки, съобразени с актуалните тенденции за противодействие на това тежко престъпление.

По отношение на институционалното развитие и закрилата на пострадалите, страната ни е с най-високия си капацитет за подпомагане на жертвите на престъплението от създаването на Националната комисия, информират от МС.

Албания арестува 39 души за трафик на хора, издирва и българи

Албания арестува 39 души за трафик на хора, издирва и българи

Транспортирали нелегално хиляди албанци в чужбина

Освен функциониращите четири приюта, през миналата година започна работа и нова местна комисия за борба с трафика на хора - в Плевен, с което местните структури за противодействие на престъплението станаха десет.

През 2018 г. ще се работи за затвърждаване ролята на Комисията като координатор по Националния механизъм. Предвиждат се обучения на местно и национално ниво за разпознаване на механизма като рамка за оперативно сътрудничество при случаи на трафик в страната и в чужбина.

Германската полиция арестува българин за трафик на хора
Обновена

Германската полиция арестува българин за трафик на хора

Извършени са арести в Берлин, Бремен, Северен Рейн-Вестфалия и Саксония