Сампаю Разширяването на Европейския съюз е историческа възможност и е неизмеримо предизвикателство. Това заяви пред българския парламент протугалският президент Жоржи Сампаю. Според него, с удвояването на страните кандидатки за членство, Европа значително ще увеличи неравномерността на развитието в съюза и това ще изиска повече солидарност и сплотеност.

Процесът на разширяване се нуждае от интеграция на млади и крехки пазарни икономики, които имат нужда от внимание и грижа, каза още португалският гост. Сампаю подчерта, че става дума “да основем Европа, да й дадем демократична легитимност и да сключим с гражданите нов европейски договор”. Според португалския президент, това е политическо призвание, което ще бъде постигнато само с укрепването на взаимното доверие.

На националните парламенти се пада основната роля за провеждането на дискусия за бъдещето на Европа, каза още португалският държавен глава пред българските депутати.

Сампаю изрази надежда, че България и Португалия ще се срещнат като пълноправни партньори в евроатлантическите структури.