Проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития одобри днес правителството. Предвижда се създаването на ефективна система за управление на риска от неблагоприятни климатични събития, която да покрива територията на цялата страна.

За целта ще бъде създадено държавно предприятие. То ще провежда активни въздействия срещу градушки. Звеното ще извършва радиолокационно измерване на валежите и ще осигурява радарна метеорологична информация на други заинтересувани ведомства. Дейността на предприятието ще се извършва чрез споделено финансиране между държавата и земеделските стопани.

Предвижда се разширяване на обхвата на системата за борба с градушките, като ще се постигне защита на 90% от обработваемите земеделски земи в страната, както и на урбанизирани територии, за които съществува техническа възможност. Разширяването на обхвата ще се постигне чрез доизграждане на ракетния способ за градозащита, както и чрез въвеждане на самолетен способ за защита. Разширяването включва и развитие на системата за наблюдение за опасни явления. Ще бъдат разположени 4 допълнителни радарни станции, от които ще постъпва радарна информация на територията на цялата страна. Материално-техническата база на съществуващите ракетни площадки ще бъде осъвременена.