Народните представители приеха на първо четене Законопроект за промени на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Така те променят Закона и дават възможност на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция да пише методика за санкциите.

Санкциите касаят бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 — 2013 г. и за периода 2014-2020 г.

Методиката за санкции по Програмата за селските райони е нищожна

Методиката за санкции по Програмата за селските райони е нищожна

Липсата на компетентност винаги води до нищожност на издадения акт

Припомняме, ВАС постанови методиката за определяне на санкции след плащане за нищожна, тъй като е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който не е овластен за подобна нормотворческа дейност.

От МЗХ обявиха, че ще изпълнят решението на административния съд, за да избегнат претенции. Решението на съда идва в момента, когато се очакват резултатите от проверки и съответно решения по скандала с къщите за гости, построени с евросредства.

В мотивите на законопроекта, приет днес от депутатите, е прецизиран текстът, с който се уреждат отношенията между Държавния фонд "Земеделие" и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии, като се уточнява, че това става с административни договори или административни актове.

Днес депутатите на първо четене повишиха и минималния праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, изплатени от европейските фондове, от 100 на 250 евро.