Методиката за определяне на санкции след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. бе обявена за нищожна от петчленен състав на ВАС, съобщиха от Върховния административен съд. Решението е окончателно.

Методиката е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който не е овластен за подобна нормотворческа дейност

Припомняме, досегашният министър на земеделието Румен Порожанов бе директор на фонд "Земеделие" от март 2011 до август 2013 г. и от 27 ноември 2014 г. до февруари 2017 г. Преди месец се разгоря скандал именно покрай парите от тази програма, които са отишли в частни вили, а не за развитие на туризма в България. Тогава Порожанов, тогава все още министър на земеделието, увери, че при установяване на нарушения парите ще бъдат върнати точно според методиката.

Без дебати - Десислава Танева стана земеделски министър
Обновена

Без дебати - Десислава Танева стана земеделски министър

Танева обеща да освободи шефа на ДФ "Земеделие" Иванка Багдатова

Административно дело № 1757/2019 г. беше образувано по касационна жалба на ДФ "Земеделие". Това стана след като през декември 2018 г. тричленен състав на ВАС също обяви за нищожна методиката за налагане на финансови корекции по проекти по ПРСР.

Касационната съдебна инстанция потвърждава изводите на тричленния състав, че са допуснати нарушения при издаването на методиката и поради това тя е нищожна.

Борисов иска всички фалшиви хотелиери по ПРСР веднага на прокурор

Борисов иска всички фалшиви хотелиери по ПРСР веднага на прокурор

Не отваряме новата програма РСР, обяви премиерът, който очаква конфискация

Върховните магистрати цитират чл. 76, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), според който нормативните административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или от закони органи. Компетентността не може да бъде прехвърлена, изтъкват те.

Изпълнителният директор на фонд "Земеделие" не е овластен нито от Конституцията, нито от друг орган да издава нормативни административни актове.

Липсата на компетентност винаги води до нищожност на издадения акт. Установено е също, че нормативният акт не е публикуван в Държавен вестник, което само по себе си е тежко нарушение и води до неговата нищожност, пише в мотивите на ВАС.

Атидже Алиева ще отговаря за ПРСР

Атидже Алиева ще отговаря за ПРСР

Тя заема поста временно до назначаването на нов зам.-директор на ДФЗ