10 души, работили през годините на ръководни постове в Държавна агенция за бежанците, са били сътрудници на Държавна сигурност.

Това се посочва в доклад на Комисията по досиетата. Проверени са общо 59 души.

Голяма част от лицата с досиета са били щатни служители на ДС към Второ главно управление.

От заемащите и в момента постове на директори към агенцията с досиета са Румен Сяров и Тодор Петров Живков.
И двамата са били разузнавачи, щатни служители на ДС.