Двата национално представителни синдиката в Министерството на отбраната - Федерацията на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" към КНСБ и Национален синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа", информираме, че към момента в Министерството на отбраната няма институциализиран социален диалог.

Ръководството на Министерството на отбраната не осъществява контакти със социалните партньори, въпреки нееднократните писмени предложения за работни срещи от наша страна.

Няма и формирани органи за социално сътрудничество - Отраслов съвет за социално сътрудничество и Съвет по условия на труд в Министерството на отбраната в съответствие с нормативната уредба.

Синдикатите се обръщат към премиера Борисов обезпокоени от липсата на социален диалог в Министерството на отбраната в продължение на месец от встъпване в длъжност правителството.

Искат неговата намеса за осигуряване на нормален социален диалог по нерешени проблеми в Министерството на отбраната. Проблемите са свързани с политиката по доходите, здраве и безопасност при работа, кадрова политика, търговските дружества на МО и др.

Очакват своевременна реакция от Борисов.

Припомняме, че вчера министърът на отбраната Красимир Каракачанов се срещна с председателите на синдикалните организации в Министерството на отбраната. В разговорите участваха председателят на Федерацията на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" към КНСБ Георги Братованов и председателят на Националния синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" Тодор Воденов, както и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Целта на вчерашната срещата, инициирана от синдикатите, е възстановяването на социалния диалог в Министерството на отбраната и набелязване на въпроси и теми, по които социалните партньори да си сътрудничат. Каракачанов отбеляза, че ръководството на Министерството на отбраната и синдикатите са на едно мнение по редица проблемни въпроси и ще се търси възможност за тяхното решаване.

По информация на МО, участниците в срещата се договориха в най-кратки срокове да се възстанови работата и дейността на органите за социално сътрудничество в Министерството на отбраната.