Народното събрание прие на първо четене Закона за ДДС.
От 90 гласували, „за" се обявиха 67, 4 гласуваха против, а 19 „въздържал се".

Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, се вдига на 9 на сто.

Мартин Димитров поиска този текст да бъде отложен за 2011 година. По думите му ЕК не ни задължава със срокове да унифицираме туристическата ставка за организирания и неорганизирания туризъм. Избързвате с тези промени, обърна се той към колегите си от ГЕРБ.

Лидерът на СДС настоя ставката за организирания туризъм да остане 7%.
Според съпредседателя на Синята коалиция не трябва да се натоварва туристическия бранш, който може да изведе страната от кризата.
Синята коалиция няма да подкрепи това предложение, заяви Мартин Димитров.

Иван Костов пък настоя от своя страна да има диференцирана ставка и за лекарствата.

Изчисленията на Финансовото министерство за 9% туристическа ставка показват, че при това ниво на облагане на туристическите услуги, фискът нито печели, нито губи. Това заяви в кулоарите на НС зам.-финансовият министър Владислав Горанов по повод днешното гласуване на Закона за ДДС. 85% са груповите настанявания в туризма и едва 15% са индивидуалните, показват още разчетите на МФ.

Целта на повишаването на акциза на рязания тютюн е да се стимулира консумацията на цигари, а не на рязан тютюн, стана ясно още от думите на зам.-финансовия министър в коментар за повишението, прието със Закона за акцизите и данъчните складове днес от депутатите.

От тази мярка няма фискален ефект. Акцизите по принцип нямат за цел да пълнят бюджета, те имат за цел да ограничат тютюнопушенето, заяви още Горанов в отговор на въпрос дали по-високият акциз на рязания тютюн е здравна или фискална мярка.

Той призна, че пушенето е вредно за здравето независимо дали се пушат цигари или рязан тютюн. Скокът в акциза на рязания тютюн е за да не се дава ценово предимство на рязания тютюн пред цигарите, уточни Владислав Горанов.

Направени са изменения в закона относно правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага също така и за доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са част от системата за пренос, т.е. режимът ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи.

Предлага се да бъде освободен и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата.

Ако доставчикът на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на общността е приложил нулева или намалена ставка на данъка или не е начислил данък, когато условията за това не са налице, въз основа на неверни данни, предоставени от получателя, и ако доставчикът не е знаел и не е могъл да знае за неверността на тези данни при полагане грижата на добрия търговец, данъкът се дължи от получателя по доставката, се предлага със закона.

Механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация ще се прилага вече и по отношение на топлинната и хладилната енергия, като така ще се изравнят правилата за данъчно облагане на тези стоки, което от своя страна ще допринесе за избягване на каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите членки.

Доставката на зъбни протези ще е освободена доставка по смисъла на ЗДДС само когато е от зъболекари или зъботехници.

Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейските общности, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите, създадени от Общностите, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г., при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията.

За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейските общности.

За доставките на концесия за строителство, за услуга или за добив по договори, сключени преди 1 януари 2011 г., се прилага данъчният режим към възникване на данъчното събитие. В тези случаи се счита, че данъкът не е включен в концесионното възнаграждение.