Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители, одобрени с постановления на Министерския съвет за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г. "За" предложението гласуваха единодушно 140 народни представители.

Вносители на искането за възлагане на проверката са Корнелия Нинова и група народни представители.

Срокът на проверката е до 1 юни 2018 г. Окончателният доклад на Сметната палата трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. 

Предложението за ревизия е мотивирано с големия обществен интерес как се харчат допълнителните бюджетни пари при осигуряване на публичност и прозрачност, според мотивите на вносителите. 
Като повод за одита от БСП използваха извънредно отпуснатите в началото на годината средства за увеличение на заплатите на полицаите, които заплашиха с протести по време не председателството.

Тогава правителството спешно отпусна над 100 млн. лв. за повишение на заплатите. В момента протестират надзирателите в затворите, които не се съгласни с обещаното им 5% увеличение на заплатите.

Общата сума в правителствения резерв е около 3 млрд. лв.