Цивилизоваността на едно общество не се измерва с това да предоставяш помощ на хората в неравностойно положение и с увреждания, а да създадеш такива условия, в които те ще се чувстват пълноценни граждани на обществото със своя достоен труд и разгръщането на своя талант. Това заяви президентът Румен Радев при откриването на Шестия европейски форум за социално предприемачество.

На форума държавният глава заяви категорична подкрепа на държавата за развитие на социалната икономика, съобщават от "Дондуков 2".

Радев отбеляза, че в последните години тази икономика бележи ръст, като това се случва в условията на социално-икономическа криза. Той смята, че обяснението трябва да се търси в здравите общоевропейски ценности за солидарност, съпричастност и равен старт. Те са основата за развитието на социалното предприемачество.

Социалният министър Гълъб Донев потвърди казаното от Румен Радев, посочвайки, че социалните предприятия се увеличават с 30% на година. Близо 500 000 българи работят в над 2 000 кооперации.

Държавният глава коментира, че това, че страната за шеста година е домакин на европейския форум, е признание за усилията, които инвестираме в каузата на социалната икономика. Той изтъкна, че развитието на социалното предприемачество е сред доказателствата, че бизнесът е в състояние не само да преследва печалбата, но и да работи в полза на обществения интерес.

Румен Радев призова участниците да посветят срещата на възможностите за обмен и диалог, както и за търсене на европейските измерения за развитие на социалното предприемачество. По думите му укрепването на идеята за социалната икономика зависи от промени в законодателството и от финансовата помощ на всяка държава и на европейските институции.

Послание към участниците отправи и съпрезидентът на интергрупата за социална икономика към Европейския парламент Йенс Нилсон. Той ги призова да продължават все така с добрата си работа в подкрепа на социалното предприемачество. Нилсон подчерта, че те са източник на вдъхновение за останалата част от Европа. Йенс Нилсон приветства представителите на над 100 социални предприятия от 16 европейски държави.

Президентът Радев се срещна с участниците в европейския форум. Той разгледа изложението, в което социалните предприятия и кооперациите представиха произведенията си.