Правителството одобри нов размер на социалната пенсия за старост.

От 1 юли социалната пенсия за старост ще нарасне от 118.14 лв. на 120.98 лв. Това е повишение с 2 лева и 84 стотинки или 2.4%.

Тази промяна ще доведе до увеличаването на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Това ще стане, защото по закон размерът на тези пенсии се определя в зависимост от социалната пенсия за старост.

Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.