Обвързват получаването на месечни социални помощи с редовното посещение на детска градина или училище.

Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

С приетите промени институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка за отпускане на помощта по служебен ред. Това ще облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане.

Социалните помощи да се актуализират спрямо инфлацията

Социалните помощи да се актуализират спрямо инфлацията

До 30 дни обсъждат промените в Правилника към Закона за социалното подпомагане

Припомняме, през март бе предложено социалните помощи да бъдат обвързани с получаването на месечните помощи за безработни, за наем на заплащане на общинско жилище и месечните помощи за деца с редовното посещение на учениците в задължителната форма на обучение. По този начин няма да има повече вратички в закона и една част от родителите да изпращат децата си на училище само за два дни и след това те да липсват с месеци, а в същото време да се водят редовни.

Предложението е за година без социална помощ да остава семейство, чието дете от предучилищна група отсъства повече от три дни за една учебна година. За учениците санкцията е за отсъствие от пет учебни часа. Сега от помощ се лишава семейството при отсъствие на детето за срок от месец.

Над 39 000 семейства миналата година са били санкционирани, тъй като не са пращали децата си на училище или на предучилищна. Това е с 3000 повече в сравнение с 2017, като в МТСП се отбелязват тенденции на рецидиви.

Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за лечение в чужбина, закриването на "Фонд за лечение на деца" и преминаването на съответните дейности към НЗОК от 1 април тази година, се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни и квартирни разходи.

С промяната се продължава установената практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, свързана с разрешаването на здравословен проблем - в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната политика.