Актуализацията на социалните помощи да е съизмерима с процента на средногодишната инфлация за съответната година. Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Документът е публикуван за обществено обсъждане. Според него се предвижда промяна в размерите на някои от видовете помощи като те са процент от гарантирания минимален доход от 75 лева на месец.

Новите изменения са заради приетите от Народното събрание през април промени в Закона за социалното подпомагане, с които получаването на месечните социални помощи беше обвързано с редовното посещаване на детска градина или училище.

Отчита се изпълнението на родителския ангажимент по отношение включването на децата в образователната система. Така например помощта за родител на дете до 16 години, ако учи, е 73% от гарантирания доход, а за дете до 18 години, което не учи - 20% от гарантирания доход.

Според проекта, се създава прозрачен механизъм за актуализиране на размера на помощите в съответствие с препоръките на Европейската комисия към България. Гарантира се плавен преход на финансирането на лечението в чужбина от Министерството на здравеопазването към НЗОК, уверяват авторите на документа.