Решиха да спрат всички действия и процедури, свързани с изграждането на нов правителствен комплекс на територията на "София Тех Парк" (СТП) от "Държавна консолидационна компания" (ДКК) до обединяване на всички заинтересовани ведомства около конкретната нужда от строителството му, съобщи Министерски съвет.

Ще се създаде Междуведомствена работна група към министъра на икономиката.

Съставът ще е от всички заинтересовани ведомства. Тя ще изследва необходимостта и целесъобразността от строителството на нов правителствен комплекс.

Кирил Петков защити актуализацията на бюджета

Кирил Петков защити актуализацията на бюджета

За небостъргача за държавните чиновници в София, ДКК и държавния резерв

Работната група ще разгледа конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения, тяхното разпределение и други специфични особености, необходими за изработване на функционален идеен проект и да представи доклад от дейността си пред Министерския съвет с цел окончателно взимане на решение.

Правителството дава правомощия на министъра на икономиката да сведе до знанието на ДКК и "Монтажи" така приетите решения и да възложи на ДКК предприемането на необходимите действия, за ограничаване потенциалните вреди за държавата, както и за нейните дъщерни дружества.