Парите за работна сила не следва да се третират като разход, а като дългосрочна инвестиция. Това заяви министърът на труда и социалната политика след провелото се неформално заседание на Съвета на ЕС по въпросите на заетостта и социалната политика.

Министър Петков очерта основните направления на проведените дискусии - подобряването на квалификацията и уменията на работната сила, насърчаването на образованието и ученето през целия живот и инвестициите в ранно детско развитие.

В пресконференцията участва и еврокомисарят по заетост, социални политики, умения и мобилност Мариан Тийсен. Тя похвали усилията на България по отношение на справянето с проблемите на младежката безработица.

Министър Петков отчете, че през последните години наблюдаваме тенденция за намаляване и значително и трайно подобряване на пазара на труда. Министър Петков посочи, че по данни на Евростат в Европа се отбелязва най-ниското равнище на безработицата след периода на икономическата криза от 7,1%.

По думите му, въпреки че икономическата криза е зад гърба ни, все още над 3,5 млн. младежи до 25-годишна възраст са без работа. Значителен е и делът на продължително безработните. Министър Петков настоя сегашният момент на стабилен икономически растеж да бъде използван за подготовката на работна сила, съобразно развитието на цифровата икономиката и изискванията на пазара на труда.

Основен акцент в разговорите днес е била трудовата реализация на по-възрастното население, активна подкрепа за заетост и интегрирането на младежите и продължително безработните.
У нас за периода от 2013г. до 2017 г. безработицата при младежите у нас е спаднала от 28,4% на до 13,5 % или с близо 15% пункта.

По думите му, благодарение на изпълнението на гаранцията за младежта - близо 100 хиляди младежи са започнали работа през последните четири години. Министър Петков бе категоричен, че социалните инвестиции на Европа трябва да са по-видими, за да продължим с бързи темпове социалното сближаване.