На 23 януари председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова внася за разглеждане проект за допълнение на чл. 29 от ЗБНБ (б.р. който обвързва българския лев към германската марка, а по-късно към еврото).

Министерството на финансите - МФ и Българската народна банка - БНБ подкрепят внесения проект, законопроектът се подкрепя и от ЕЦБ, съобщава Министерство на финансите.

Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската нормативна рамка, регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на Валутно-обменния механизъм (ERM II), обяснява министерството.

България е готова да приеме еврото от 1 януари 2023 г.

България е готова да приеме еврото от 1 януари 2023 г.

Горанов не иска да избързва, притеснен е за репутацията на страната, ако не ни приемат

Според МФ, това съответствие е задължително условие за присъединяване към Валутно-обменния механизъм.

Законопроектът не поставя под въпрос действащия режим на фиксиран валутен курс.

Както многократно е подчертавано от правителството и БНБ, този режим ще бъде запазен до присъединяване на страната към Еврозоната и приемането на еврото, коментира МФ.

Трите основни риска пред банковата система според БНБ

Трите основни риска пред банковата система според БНБ

Те трябва да бъдат следени внимателно, тъй като при тях ситуацията не отбелязва подобрение