Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Варна - централен". Това беше решено на днешното заседание на Министерския съвет.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 137 322 лв. без ДДС.

Целта е за морския плаж да се осигурят задължителните дейности по закон - осигуряване на водно спасяване, както и обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Правителството прие нова методика за концесиите на морските плажове

Правителството прие нова методика за концесиите на морските плажове

Целта е да се привлече инвестиционен интерес към по-слабо посещаемите плажове