Три министерства ще си сътрудничат за ефективното и качествено използване на националния телефон за спешни повиквания 112.

Това са Министерство на здравеопазването, Министерство на извънредните ситуации и Министерство на вътрешните работи.

Днес министрите Евгений Желев, Емел Етем и Михаил Миков подписаха съвместно споразумение за ефективно функциониране на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

С оглед общите задължения на трите министерства за успешното функциониране на националната система, споразумението предвижда създаване на постоянно действаща междуведомствена експертна комисия със съпредседатели от трите министерства и експертен състав.

Основната задача на комисията е да анализира работата на системата 112 и да предлага мерки за нейното усъвършенстване и развитие. След подписването на споразумението тримата министри разгледаха центъра за приемането на сигналите от телефон 112.

Припомняме, от 30 септември телефон 112 функционира на територията на цялата страна, а ЕК оттегли наказателната процедура, която беше започнала заради забавянето.

До края на годината здравното ведомство ще се включи към системата 112, съобщи министър Евгений Желев. Той разясни, че линейките са оборудвани с Джи Пи Ес системи, което ще позволява във всеки момент да има информация къде се намират и в случай на необходимост да бъдат насочвани към мястото на възникнал инцидент.