Централната избирателна комисия (ЦИК) иска писмено становище на здравното министерство дали в подвижните избирателни секции ще могат да гласуват едновременно хора с увреждания и карантинирани, съобщи БНР.

Докладчикът по писмото Николай Николов формулира питането към здравните власти:

"Избирателните списъци на ЦИК могат ли да бъдат общи и да включват избирателите от двете категории в съответната община, или тези избиратели следва да бъдат включвани в отделни избирателни списъци, съответно да се назначават отделни подвижни секционни избирателни комисии за лица с трайни увреждания и за лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно закона за здравето".

Становището на здравното министерство по въпроса е необходимо на ЦИК, за да се подготвят методическите указания за работата на подвижните избирателни секции.

От ЦИК искат още 1,2 млн. лева за изборите

От ЦИК искат още 1,2 млн. лева за изборите

Предлагат по-високо заплащане на членовете на секционните избирателни комисии