Правителството удължи с една година срока за изплащане на безлихвен заем от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Средствата, предоставени на НКЖИ за успешното приключване на проектите по Оперативна програмата "Транспорт" 2007-2013 г., са в размер на 208 млн. лева.

С изменението на Постановлението от март 2016 г. те ще бъдат окончателно изплатени през 2025 г.