UNICE - Конфедерация на европейския бизнес е изпратила позиция по „Зеления документ на трудовото законодателство", разглеждан от Европейската комисия и насочен към стимулирането на широк дебат по приемането на трудовото законодателство на ЕС.

Реформирането на трудовото законодателство е необходимо и навременно, се казва в позицията на UNICE, за която съобщиха от Българска стопанска камара, член на конфедерацията.

Модернизацията обаче следва да се базира на специфичните особености на национално ниво, се изтъква в писмото, поради което UNICE се противопоставя на предложенията за по-широко дефиниране от страна на ЕС относно параметрите на трудовото законодателство.

Подобен подход, смятат от конфедерацията, ще попречи за по-добрата гъвкавост на трудовия пазар, която е единственият начин за създаване на повече работни места в ЕС.

В становището си UNICE отбелязва, че „Зеленият документ" не подчертава достатъчно факта, че самонаемането е ключов фактор за развитието на предприемаческата нагласа, която осезаемо липсва в Европа.

Според президента на UNICE - Ърнест-Антоан Сейер, предлаганият от ЕК документ е фокусиран върху запазването на вече съществуващата заетост, вместо да се търсят начини за облекчаване създаването на нови работни места чрез увеличаване гъвкавостта на трудовия пазар.